Jan Sterckx

Jan Sterckx
Jan Sterckx

Beste leden en sympathisanten

het is met grote droefheid dat wij u het voortijdige heengaan van Jan Sterckx melden. Jan stond aan de bakermat van Armada en is al die jaren de rots in de branding geweest van het duikonderricht.

Laten wij hem gedenken

het bestuur