Algemene Vergadering 2016

Het verslag van de AV is op te vragen bij de bestuursleden, de belangrijkste punten zijn:

  • Het nieuwe bestuur is unaniem goedgekeurd
  • Nieuwe statuten zijn goedgekeurd
  • De jaarrekening van 2015 is goedgekeurd