Medische keuring

Bij deze een herinnering dat de feestperiode ook het in orde brengen van de medische keuringen met zich meebrengt. Medische keuringen vanaf 1 september 2016 zijn gelding tot en met 31 maart 2018. Je invulstrookje kan je overhandigen aan onze secretaris. Dit alles breng je best in orde voor de algemene vergadering.