Algemene Vergadering 2017

Beste Leden,
Naar goede gewoonte houden wij onze jaarlijkse Algemene Vergadering eind januari na al het feestgedruis, bij deze nodig ik u van harte uit op deze jaarlijkse vergadering. Jouw aanwezigheid is (zoals ieder jaar) van groot belang voor de clubwerking en wordt zeer gewaardeerd.

De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 27 januari 2017 om 20u00 stipt.
Locatie: Centrum Houtem (zaaltje boven, Ingang vooraan en trappen naar boven)

Agenda punten Algemene Vergadering

 1. Woordje Voorzitter
 2. Woordje Penningmeester
 3. Goedkeuring van de rekeningen
 4. Goedkeuring van de begroting
 5. Woordje Secretaris / PR
 6. Woordje Duikverantwoordelijke
 7. Woordje Materiaalmeester
 8. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
 9. Benoeming bestuursleden en commissarissen
 10. Varia (vragen van leden)
 11. Clubreis

Dankwoord door de voorzitter gevolgd door een paar rondjes van het bestuur.

Indien u niet aanwezig kan zijn gelieve het volmacht formulier af te drukken en dit tijdig te bezorgen aan het secretariaat.

Download het volmacht formulier hier
Met veel duikgroeten,
De Voorzitter